whiteTerug naar Home

Contact

Waarom is het zo belangrijk om je aan de snelheidslimiet te houden?
 

Als je bezig bent je rijbewijs te halen dan weet je dat je altijd op je snelheid moet letten. Op een erf, binnen of buiten de bebouwde kom, op de autoweg of autosnelweg… Overal geldt weer een ander snelheidslimiet waar je je aan moet houden. Maar waarom zijn die snelheidslimieten er? En wat gebeurt er als je je er niet aan houdt? Vaak hebben bestuurders er geen erg in dat ze hard rijden of ze willen even snel ergens naartoe. Maar te hard rijden kan wel degelijk gevaarlijk zijn.


Impact van snelheid op verkeersveiligheid

Uit onderzoek is gebleken dat een derde van de dodelijke ongevallen mede wordt veroorzaakt door te hard rijden. Dat houdt in dat de snelheid de hoofdoorzaak geweest kan zijn, maar dat er wellicht ook andere factoren van invloed waren. Als iemand bijvoorbeeld een botsing krijgt doordat diegene aan het bellen was, kan de hoge snelheid de reden zijn geweest dat die botsing ook een dodelijk ongeval is geworden. Bewezen is dat het aantal ongevallen toeneemt als de gemiddelde snelheid op een weg omhoog gaat. Ook kan een ongeval door hoge snelheid veel ernstigere gevolgen hebben. Bij het verlagen van de snelheid neemt ook het aantal verkeersongevallen af.

Naast een te hoge snelheid zorgen ook grote snelheidsverschillen voor een grotere kans op ongelukken. Vandaar dat autosnelwegen de veiligste wegen zijn: iedereen gaat ongeveer even snel dezelfde kant op. Wegen met tegenliggers, kruisingen en met een groter snelheidsverschil zijn dan ook een stuk minder veilig. Op wegen waar je 50-80 km/u mag rijden, gebeuren dan ook de meeste ongelukken. 

Welk effect heeft een hoge snelheid op de verkeersveiligheid?

Wanneer je met een hoge snelheid rijdt, wordt de stopafstand groter. Het menselijk brein heeft namelijk 1 seconde nodig om te verwerken wat er gebeurt. Na die seconde reageer je pas. Als je 130 km/u rijdt leg je in een seconde nog een aardige afstand af. Wanneer jij 2 keer zo snel rijdt, wordt jouw remweg 4 keer zo lang. Daartegenover staat dat wanneer je snelheid vermindert, de remweg korter wordt. Bij een hogere snelheid is het dus belangrijk dat je genoeg afstand houdt van je voorganger. 

Daarbij komt dat de klap van een ongeval veel groter is als je erg snel rijdt. De kans op ernstig letsel of zelfs een dodelijk ongeval wordt groter naarmate de snelheid toeneemt. Ook merk je minder van je omgeving op wanneer je met hoge snelheid rijdt, zoals verkeerstekens of overstekende voetgangers. Je kunt ook lastig onverwachte hindernissen ontwijken.

Hoe hard mag je waar rijden?

Vaak staat er met een snelheidsbord aangegeven wat de toegestane maximumsnelheid op de weg is, maar in sommige gevallen staat dit niet met een bord aangegeven. Hoe weet je dan hoe hard je mag rijden? 

Naast (elektronische) borden kun je ook aan de strepen op het wegdek zien hoe hard je er mag. Op een weg met dubbele witte strepen in met midden geldt een snelheidslimiet van 80 km/u, tenzij borden langs de weg iets anders aangeven. Als je alleen strepen aan de zijkant van de weg ziet, geldt er ook zonder bord een snelheidslimiet van 80 km/u. Als er tussen de dubbele witte strepen een groene strook ligt, dan is het een autoweg en daar mag je 100 km/u rijden. 

Belangrijk om te weten is ook dat je buiten de bebouwde kom 80 km/u mag rijden, tenzij anders aangegeven. Het komt bijvoorbeeld op smallere wegen wel eens voor dat er een snelheidslimiet geldt van 60 of 70 km/u. Als je het bord met de plaatsnaam en een rode streep erdoorheen tegenkomt, betekent dit dat je de bebouwde kom verlaat. 

Boetes voor te hard rijden

Naast dat het heel gevaarlijk is om de snelheidslimiet te overschrijden, kun je er ook nog eens een fikse boete voor krijgen. Zo krijg je al een boete van zo’n €70 als je 10 km/u sneller rijdt dan de toegestane maximumsnelheid. Voor 20 km/u te hard rijden mag je al een kleine €200 neertellen. Het boetebedrag is afhankelijk van waar je te hard rijdt; binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom of op de snelweg. Je kunt je voorstellen dat het veel gevaarlijker is om binnen de bebouwde kom 10 km/u te hard te rijden dan op de snelweg. Maar waar je ook rijdt: niet doen! Houd je gewoon aan de snelheidslimiet voor je eigen veiligheid en dat van anderen.